OVERZICHT

Soul Lady beheert deze website, en op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Soul Lady. Wij bieden deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die daarop beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door iets op onze site te bezoeken of te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan onze "Service" en deze Servicevoorwaarden, inclusief aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleid waarnaar hierin wordt verwezen of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief browsers, leveranciers, klanten, verkopers en bijdragers aan de inhoud.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Shopify Inc. host onze winkel en biedt ons een online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch wetten in uw rechtsgebied overtreden tijdens het gebruik van de Service, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten. Overdracht van code van destructieve aard is ten strengste verboden. Elke schending of schending van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren. Uw inhoud kan ongecodeerd worden overgedragen en kan veranderen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken. U moet uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons verkrijgen voordat u enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt aangeboden, reproduceert, dupliceert, kopieert, verkoopt, doorverkoopt of exploiteert. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

DEEL 4 - WIJZIGINGEN AAN DE DIENST EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Sectie 5 - Producten of diensten

Wij bieden bepaalde producten of diensten uitsluitend online aan via onze website, waarvan de hoeveelheden mogelijk beperkt zijn en die kunnen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Hoewel we er alles aan doen om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw computermonitor deze nauwkeurig weergeeft. We behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot welke persoon, geografische regio of jurisdictie dan ook, en kunnen de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden beperken. Beschrijvingen van onze producten of prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en we behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op onze website is ongeldig waar dit verboden is. Wij garanderen niet dat producten, diensten, informatie of ander materiaal dat bij ons is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zullen voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 - Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren en kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven toen de bestelling werd geplaatst. We behouden ons ook het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. Door een bestelling te plaatsen, gaat u ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt er ook mee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Bekijk ons ​​retourbeleid voor meer informatie.

Sectie 7 - Optionele hulpmiddelen

We kunnen u op onze website toegang bieden tot tools van derden, maar we monitoren, controleren of hebben er geen invloed op. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot deze tools “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook, en enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van deze optionele tools van derden. Uw gebruik van optionele tools die via onze website worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar goeddunken, en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder(s). Alle nieuwe diensten en/of functies die we in de toekomst via onze website aanbieden, inclusief de release van nieuwe tools en bronnen, zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

Sectie 8 - Links naar derden

We kunnen inhoud, producten of diensten van derden op onze website opnemen. Links van derden op onze site kunnen u naar websites leiden die niet bij ons zijn aangesloten, en wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid van deze websites. Wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Voordat u een transactie met een derde partij aangaat, dient u hun beleid en praktijken zorgvuldig door te nemen en ervoor te zorgen dat u deze begrijpt. Eventuele klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE INDIENINGEN

Als u ons op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (zoals wedstrijdinzendingen) of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt zonder ons verzoek, gaat u ermee akkoord dat we deze mogen gebruiken, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen, en anderszins zonder beperking gebruik te maken van alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, op welk medium dan ook. We zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen inhoud controleren, bewerken of verwijderen waarvan we vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of aanstootgevend is of die in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of een ander persoonlijk of eigendomsrecht. Uw opmerkingen mogen geen lasterlijk, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of malware die de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van uw opmerkingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ons privacybeleid regelt uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel. Om ons privacybeleid te bekijken, klikt u op de verstrekte link.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Er kunnen typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen in de informatie op onze site of de Dienst, inclusief productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). . We hebben geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website, inclusief prijsinformatie, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Er is geen specifieke update- of vernieuwingsdatum van toepassing in de Service of op een gerelateerde website, en er mag niet van worden uitgegaan dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of hieraan deel te nemen; (c) het schenden van internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, in diskrediet brengen, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze worden of kunnen worden gebruikt en die de functionaliteit of werking van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishen, pharmen, voorwendsels, spideren, crawlen of scrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.

Sectie 13 - Afwijzing van garanties; Beperking van aansprakelijkheid:

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, noch garanderen wij de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst. Wij kunnen de dienst voor onbepaalde tijd verwijderen of op elk moment opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat uw gebruik van de dienst op eigen risico is en dat de dienst en alle producten en diensten die via de dienst worden geleverd, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Soul Lady, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van de service of producten die u via de service hebt aangeschaft, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van de gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de maximale omvang die is toegestaan ​​door de wet in staten of rechtsgebieden die de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan.

Sectie 14 - Schadeloosstelling:

U stemt ermee in Soul Lady en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Sectie 15 - Sever-mogelijkheid:

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal die bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. Een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden blijven van kracht totdat ze door een van de partijen worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. We kunnen deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen als we vermoeden of u zich niet houdt aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden. Bij beëindiging blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot de datum van beëindiging, en kunnen wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Deze Servicevoorwaarden, inclusief alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, zijn van toepassing op uw gebruik van de Service en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en wij. Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opstellers van de overeenkomst.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd door de wetten van het Verenigd Koninkrijk.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Voor vragen over de Servicevoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via support@soulladywigs.com